FUNKTIONER

Send SMS (1-vejs)

Send SMS-beskeder på lige præcis den måde, der passer virksomhedens behov. Se vores mange funktioner herunder.

Prøv gratis
SEND SMS

SMS til lister / kampagner

Send SMS-beskeder til modtagere i en eller flere lister.

Valgfrit afsendernavn

Brand din virksomheds navn eller telefonnummer som afsender af SMS-beskeden, så det vises direkte på modtagerens mobil. Afsenderen skal mellem 3 og 11 tegn.

Indflet data

Indflet en lang række forskellige værdier i SMS-beskeden, som der er registreret på det pågældende mobilnummer i inMobile. Eksempelvis modtagerens navn for at personliggøre beskeden.

Modtagere

Der kan vælges én eller flere lister i samme udsendelse. Fremgår det samme telefonnummer på flere lister, sørger inMobile for, at der kun afsendes én SMS-besked til det pågældende telefonnummer.

Segmentering

Segmenter din udsendelse og målret mod bestemte postnumre, køn og en række andre parametre. Har du opsat en integration til fx et webshop-system, kan du segmentere på ordredata hentet fra webshoppen.

Opsplit udsendelsen

Split udsendelsen i flere dele, så din hjemmeside ikke overbelastes, når du sender en kampagne til dine kunder. Modtagerne splittes i f.eks. to dele. SMS-beskeden til den første halvdel sendes på ét tidspunkt og den sidste halvdel på et andet tidspunkt.

Gentagelser

Med gentaget udsendelse, kan inMobile automatisk udsende den samme SMS-besked med et fast interval, fx en gang hver 14. dag, en gang månedligt etc. Du slipper dermed for manuelt at udsende beskeden hver gang.

Tidsindstilling

Med en tidsindstillet udsendelse kan du planlægge en fremtidig SMS-udsendelse. Hvornår er det bedst at sende din SMS-besked? Læs mere om det her.

HTML-formular

Med en HTML-formular kan du nemt indsamle mobilnumre på din egen hjemmeside. Når du har oprettet en liste i inMobile er der automatisk lavet en HTML-formular, som du kan indsætte.

Import og eksport fra Excel

Dine lister og telefonnumre importeres og eksporteres nemt til og fra Excel. Har du alle dine kunder, medarbejdere, brugere etc. registreret i et andet system, så kan du nemt flytte dem ind i inMobile fra Excel.

Prøv inMobile gratis i 14 dage

Du får gratis SMS-beskeder til at teste med og adgang til alle funktioner i inMobile.

Prøv gratis
SEND SMS

Quick SMS

Send nemt og hurtigt SMS-beskeder til én eller få modtagere med vores online SMS sender.

Valgfrit afsendernavn

Brand din virksomheds navn eller telefonnummer som afsender af SMS-beskeden, så det vises direkte på modtagerens mobil. Afsenderen skal mellem 3 og 11 tegn.

Angiv modtager

Skriv mobilnummeret på modtageren eller fremsøg nemt en kontakt, som er oprettet på en liste.

Indflet navn

Indflet modtagerens navn i SMS-beskeden og gør kommunikationen mere personlig.

SMS skabeloner

Med en skabelon kan du spare både arbejdstid og sikre en ensrettet kommunikation. I stedet for at skrive den samme tekst igen og igen kan du oprette en skabelon.

Gentagelser

Med gentaget udsendelse, kan inMobile automatisk udsende den samme SMS-besked med et fast interval, fx en gang hver 14. dag, en gang månedligt etc. Du slipper dermed for manuelt at udsende beskeden hver gang.

Tidsindstilling

Med en tidsindstillet udsendelse kan du planlægge en fremtidig SMS-udsendelse. Hvornår er det bedst at sende din SMS-besked? Læs mere om det her.

Vi hjælper allerede 8000+ brugere.

ComputerSalgComputerSalg
DHLDHL
SanistålSanistål
Stark GroupStark Group
DineroDinero
CoopCoop
SEND SMS

Email til SMS

E-mail til SMS giver dig mulighed for at sende SMS-beskeder direkte fra dit mailprogram. Du kan således sende SMS-beskeder uden at skulle logge på din inMobile konto.

Send til én eller flere modtagere

Send nemt SMS-beskeder til dine lister oprettet i inMobile eller send til helt bestemte mobilnumre, fx [email protected].

Whitelist email adresser og/eller domæner

Angiv hvilke emailadresser der har godkendelse til at sende SMS-beskeder via mailprogrammet. Ønskes alle medarbejdere godkendt, kan virksomhedens domæne godkendes.

Valgfrit afsendernavn

Brand din virksomheds navn eller telefonnummer som afsender af SMS-beskeden, så det vises direkte på modtagerens mobil. Afsenderen skal mellem 3 og 11 tegn.

Fjern din email signatur

En emailsignatur indeholder ofte oplysninger, som er overflødige i en SMS-besked. Det kan f.eks. være virksomhedens logo, adresse etc. Ved at angive en specifik tekst, kan hele eller dele af signaturen fjernes.

Fjern HTML elementer

Sender du dine emails som HTML, kan inMobile automatisk fjerne alle HTML elementer før emailen omdannes til en SMS-besked.

SEND SMS

SMS-Automation

Med SMS-automation, kan der opsættes et flow af SMS-beskeder som afsendes automatisk.

Definer modtagere af din automation

Angiv eller opret en liste til de mobilbrugere der skal sendes til. Segmenter dit SMS-automation flow efter bestemte postnumre, køn etc. Dine automation-beskeder sendes ud fra hvornår mobilbrugeren er/bliver tilføjet til dine lister i inMobile.

Opret ubegrænset automation-beskeder

Hver SMS-besked i din SMS-automation sendes med en foruddefineret forsinkelse ud fra hvornår mobilbrugeren bliver tilføjet til den valgte liste. Du kan vælge at sende SMS-beskeden med det samme eller indsætte en forsinkelse, fx dagen efter kl. 10.

Afsendelsesvindue

Indstille hvilke tidsintervaller dine automation-beskeder sendes i. Eksempelvis mellem kl. 08:00 - 22:00. På den måde undgår du at genere dine modtagere ved at sende SMS-beskeder på uhensigtsmæssige tidspunkter af døgnet.

SEND SMS

Blacklist

Blacklist filtrerer automatisk afsendelser til blacklistede numre fra. Du undgår dermed at betale for SMS-beskeder til modtagere, der enten ikke er interesserede længere eller hvor SMS-afsendelsen tidligere har fejlet.

Autoblacklist

Opsæt regler for hvornår et mobilnummer skal blacklistes. Eksempelvis når en afsendelse til et telefonnummer fejler to gange.

Manuel tilføjelse

Har du en række mobilnumre, du ikke ønsker at sende til længere, kan du manuelt tilføje disse til din kontos blacklist.

Afmelding via SMS

Mobilbrugere, der afmelder sig bliver automatisk tilføjet til blacklisten og vil ikke modtage fremtidige SMS-beskeder.

Excel eksport

Skal du bruge de blacklistede mobilnumre, kan du nemt eksportere dem alle til en Excel-fil.

Prøv inMobile gratis i 14 dage

Du får gratis SMS-beskeder til at teste med og adgang til alle funktioner i inMobile.