Datasikkerhed & Compliance

Du er i gode hænder. Vi hos inMobile passer godt på dine data.

Databeskyttelsesforordningen fra EU også kaldet GDPR (General Data Protection Regulation) og de deraf følgende regler om beskyttelse af personoplysninger trådte i kraft den 25. maj 2018.

Lige siden har vi hos inMobile prioriteret de tiltag, der skal udarbejdes, så du kan overholde reglerne i persondataforordningen.

inMobile har en ISAE 3000 erklæring

ISAE 3000 erklæringen er vores kunders garanti for, at vi overholder gældende lovgivning indenfor GDPR.

inMobile behandler hver eneste dag store mænger data, og vi agerer således databehandler for vores kunder.

Vores kunder er dataansvarlige og dermed forpligtede til at føre tilsyn med os og alle øvrige databehandlere og leverandører.

Det kan være en uoverskuelig opgave for mange og medfører ofte store omkostninger. Derfor har vi gjort det nemt for vores kunder at føre tilsyn med os, og vi sparer dig tilmed denne omkostning.

Revisionshuset Deloitte udarbejder nemlig hvert år en ISAE 3000 erklæring. Deloitte fører således tilsyn med inMobile og sikrer dermed, at vi overholder GDPR i forbindelse med behandling af dine data.

Læs her hvorfor datatilsynet mener, at du skal føre tilsyn med dine databehandlere.
ISAE 3000 Deloitte

Derfor hoster vi i EU

inMobile hoster udelukkende i hostingcentre i EU med europæiske ejere, da mange offentlige og private virksomheder føler sig usikre ift. udlevering af data til fremmedmagter. Vi kan derfor garantere, at data ikke forlader EU.

GDPR features

Automatisk sletterutine

inMobile giver den dataansvarlige mulighed for at angive en automatisk sletterutine for SMS-beskeder, som sendes og modtages via den dataansvarliges inMobile konto. Den dataansvarlige kan hermed ændre opbevaringsperioden for indholdet af de SMS-beskeder, som du sender og modtager via din inMobile konto.

Illustration af inMobiles system hvor man kan vælge en sletterutine i en dropdown.

Anmod om sletning

inMobile giver den dataansvarlige mulighed for at anmode om at slette et telefonnummer og alle personhenførbare oplysninger, som er tilknyttet det pågældende telefonnummer på den dataansvarliges konto i inMobile.

Illustration af inMobiles system hvor man kan indtaste et telefonnummer og anmode om sletning.

Eksporter data på en mobilbruger

inMobile giver den dataansvarlige mulighed for at anmode om at modtage alle de oplysninger, som er tilknyttet et mobilnummer på den dataansvarliges konto i inMobile.

Illustration af inMobiles system hvor man kan indtaste et telefonnummer til et felt og eksportere data vedrørende telefonnummeret.

Anonymisering af indhold

inMobile giver den datasvarlige mulighed for at anonymisere afsendte og modtagne SMS-beskeder straks efter de er håndteret i inMobile. Telefonnummerets fire sidste cifre erstattes med ???? og indholdet fjernes.

Bestil Databehandleraftale & ISAE 3000 erklæring fra Deloitte

Har du spørgsmål til vores Datasikkerhed & Compliance,
er du altid velkommen til at kontakte os: [email protected]
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vi har sparet dig for det hårde arbejde

Se her hvordan inMobile lever op til GDPR. Vi har gjort det let for dig at føre tilsyn med os, så du kan koncentere dig om andre vigtige ting i din forretning.

Prøv inMobile gratis i 14 dage

Du får gratis SMS-beskeder til at teste med og adgang til alle funktioner i inMobile.