< Tilbage
SMS-automations

Mobilnummer Cooldown: SMS-automations

Aktiver Mobilnummer Cooldown for at ekskludere de mobilbrugere, som allerede har fået en SMS fra din virksomhed inden for et bestemt tidsinterval.

Funktionen ”Mobilnummer Cooldown” gør det muligt for dig at bestemme, hvorvidt en mobilbruger skal modtage SMS-beskederne i din SMS-automation alt afhængig af, hvornår mobilbrugeren sidst har modtaget en SMS fra din virksomhed.

Når du aktiverer Mobilnummer Cooldown, betyder det nemlig, at du ekskluderer mobilnumre fra den pågældende SMS-besked i din valgte SMS-automation, hvis mobilnumrene allerede har modtaget en SMS-besked inden for et bestemt tidsinterval. Tidsintervallet bestemmer du. Det angives for den enkelte automation, når funktionen aktiveres.  

I videoen ovenfor kan du se, hvordan du aktiverer Mobilnummer Cooldown i SMS-automations.

Sådan bruger du Mobilnummer Cooldown i SMS-automations

  1. Gå til menupunktet ”SMS-automations”.
  2. Klik på ”Opret ny SMS-automation” eller rediger en eksisterende.
  3. Udfyld de angivne felter med titel (til internt brug), modtagere, landekode og afsendelsesvindue.
  4. Sæt kryds i feltet ”Mobilnummer Cooldown” for at aktivere funktionen.
  5. Indsæt dit ønskede tidsinterval*.
  6. Tryk på næste og fortsæt med at planlægge din SMS-automation.

Du er nu sikker på, at din SMS-automation ikke automatisk sender SMS-beskeder til mobilbrugere, som allerede har modtaget en SMS inden for dit angivne tidsinterval.

*Tidsintervallet angiver, inden for hvilket tidsrum en mobilbruger skal have modtaget en SMS-besked for at blive ekskluderet fra din automatiske SMS-besked.

Fordele ved Mobilnummer Cooldown

Ved at aktivere Mobilnummer Cooldown kan du opnå potentielle fordele.

Positive kundeoplevelser
Når du respekterer modtagernes tid og opmærksomhed, bl.a. ved ikke at sende for mange SMS-beskeder inden for kort tid, kan det være med til at styrke en positiv opfattelse af dit brand og din virksomheds kommunikation.

Kontrol over dine SMS-udsendelser
Når du sender SMS-beskeder via SMS-automations, vil det som udgangspunkt være din automation-trigger, der bestemmer, hvorvidt en modtager skal have en planlagt SMS. Aktiverer du Mobilnummer Cooldown, vil denne funktion dog sikre, at en mobilbruger ikke modtager den pågældende SMS, hvis mobilbrugeren allerede har fået en SMS inden for det angivne tidsinterval.

Undgå afmeldinger
En mobilbruger kan risikere at blive overvældet, hvis der sendes for mange SMS-beskeder på for kort tid, og det potentielt lede til en afmelding. Du mindsker risikoen for afmeldinger ved at aktivere Mobilnummer Cooldown og holde overblik over din virksomheds SMS-frekvens.