Gå tilbage
Kan du dit mobillingo?
  • Dec 12 2017
  • SMS-tips

Kan du dit mobillingo?


Udbyderne på mobilmarkedet er af vidt forskellig størrelse og udbuddet af tjenester ændrer sig hele tiden. Det gør det vanskeligt at lave en fuldstændig nøjagtig beskrivelse af markedet. Men vi har forsøgt alligevel. Hvis du vil blive lidt klogere på nogle af begreberne, kan du læse med her.

Applikationskoden er et 4-cifret nummer uden for den danske nummerplan over fastnet- og mobilnumre. De starter med 1 og til dem kan du sende en SMS eller MMS.

En aggregator er en virksomhed, som har en aftale med og teknisk integration med mobiloperatører eller et selskab, der agerer på vegne af mobiloperatørerne, med hensyn til afvikling af indholdstakserede tjenester. En aggregator kan også virke som tjenesteudbyder.

Digitale tjenester er tjenester, der leveres digitalt til telefonen eller andet digitalt medium f.eks. ringetoner, baggrundsbilleder, sms-afstemning.

Ved et fortløbende abonnement forstås et abonnement, som fortsætter uden ophør. Et fortløbende abonnement fortsætter indtil slutbrugeren aktivt selv fremsender anmodning om opsigelse til tjenesteudbyderen. Slutbrugeren skal forud for bestilling udtrykkeligt gøres opmærksom på, at her er tale om et fortløbende abonnement eller tjeneste.

Indholdstaksering er køb af varer og tjenester med tilhørende betalingsformidling, hvor formidling af betaling foretages direkte over mobiltelefonregningen. Indholdstakseringer via applikationskode, som sker i tilknytning til stregkoder, Bluetooth, NFC, iBeacon, apps, e-mail, URL’s, tags, applikationssoftware og lignende teknologier er omfattet af Rammeaftalen.

Indsamlinger er indsamlinger til religiøse samfund eller menigheder, fonde, foreninger, stiftelser og institutioner m.v., som har en politigodkendelse til at måtte foretage indsamlinger, eller som på anden vis er godkendt til at foretage indsamlinger i henhold til dansk lov.

En mobiloperatør er en virksomhed, der har tilladelse til at etablere og drive en radioinfrastruktur til brug for mobilkommunikation i Danmark eller en mobil virtuel netværksoperatør.

Ved mobilselskab forstås det selskab, med hvilket slutbrugeren har et kundeforhold, og som varetager formidlingen af betaling over mobiltelefonregningen og/eller formidling af betaling gennem mobile pre-paidløsninger.

Pligttekst er den information, som en tjenesteudbyder er forpligtet til at oplyse i forbindelse med sin markedsføring som følge af lovgivning, bindende retningslinjer fra offentlige myndigheder eller brancheaftaler.

Ved rammeaftale forstås den til enhver tid gældende rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester indgået mellem parterne.

Ved slutbruger forstås både post-paid kunder og pre-paid kunder. Post-paid slutbrugeren er den myndige kunde, med hvem mobilselskabet har indgået en særskilt aftale (abonnementsaftale). Post-paid kunden er ansvarlig i henhold til aftalen og hæfter for betaling også i de tilfælde, hvor brugen af mobiltelefonen overlades til tredjemand. Pre-paid slutbrugeren er den kunde, som er indehaver af et udstedt SIM-kort fra mobilselskabet, og som ifølge aftale med mobilselskabet kan (gen)oplade SIM-kortet med forudbetalt samtaletid. Pre-paid kunden er ansvarlig i henhold til aftalen; også i de tilfælde, hvor brugen af mobiltelefonen overlades til tredjemand.

Tjenestetype er en overordnet kategorisering af en tjeneste. Det kan eksempelvis være en afstemning, billetkøb, konkurrence, indsamling, automatkøb osv.

En tjenesteudbyder er en udbyder af indholdstakserede tjenester og varer.


Gå tilbage

Prøv inMobile gratis i 14 dage

Du får gratis SMS-beskeder til at teste med og adgang til alle funktioner i inMobile.