[p]{SMS gateway. Send SMS-beskeder. Modtag resultater.}

[s]{98% læser dit budskab, det leveres instant, læses typisk inden for 5 minutter og åbningsraten er 5x højere end email.}

<p>[p]{SMS gateway. Send SMS-beskeder. Modtag resultater.}</p>
SMS-KAMPAGNER

[p]{Opnå en åbningrate på 98% med en SMS-kampagne.}

  • Med SMS som en del af dit permission marketingmix kan du opnå en åbningsrate der er 5x højere end email.
  • inMobiles segmenteringsværktøj giver dig mulighed for at målrette dine udsendelser mod bestemte målgrupper.
  • Indflet modtagerens navn og andre oplysninger i dine SMS-beskeder, og gør kommunikationen til dine kunder mere personlig.
<h2 class="p1">[p]{Opnå en åbningrate på 98% med en SMS-kampagne.}</h2>

Message oplever at 78% er mere tilbøjelige til at besøge en af deres butikker, når de modtager et tilbud på SMS.

<h2 class="p1">[p]{Opnå en åbningrate på 98% med en SMS-kampagne.}</h2>
<h2><span>[s]{</span>SMS til lister / kampagner}</h2>
SEND SMS

[s]{SMS til lister / kampagner}

Send SMS-beskeder til modtagere i en eller flere lister.

Valgfrit afsendernavn

Brand din virksomheds navn eller telefonnummer som afsender af SMS-beskeden, så det vises direkte på modtagerens mobil. Afsenderen skal mellem 3 og 11 tegn.

Indflet data

Indflet en lang række forskellige værdier i SMS-beskeden, som der er registreret på det pågældende mobilnummer i inMobile. Eksempelvis modtagerens navn for at personliggøre beskeden.

Modtagere

Der kan vælges én eller flere lister i samme udsendelse. Fremgår det samme telefonnummer på flere lister, sørger inMobile for, at der kun afsendes én SMS-besked til det pågældende telefonnummer.

Segmentering

Segmenter din udsendelse og målret mod bestemte postnumre, køn og en række andre parametre. Har du opsat en integration til fx et webshop-system, kan du segmentere på ordredata hentet fra webshoppen.

Opsplit udsendelsen

Split udsendelsen i flere dele, så din hjemmeside ikke overbelastes, når du sender en kampagne til dine kunder. Modtagerne splittes i f.eks. to dele. SMS-beskeden til den første halvdel sendes på ét tidspunkt og den sidste halvdel på et andet tidspunkt.

Gentagelser

Med gentaget udsendelse, kan inMobile automatisk udsende den samme SMS-besked med et fast interval, fx en gang hver 14. dag, en gang månedligt etc. Du slipper dermed for manuelt at udsende beskeden hver gang.

Tidsindstilling

Med en tidsindstillet udsendelse kan du planlægge en fremtidig SMS-udsendelse. Hvornår er det bedst at sende din SMS-besked? Læs mere om det her.

HTML-formular

Med en HTML-formular kan du nemt indsamle mobilnumre på din egen hjemmeside. Når du har oprettet en liste i inMobile er der automatisk lavet en HTML-formular, som du kan indsætte.

Import og eksport fra Excel

Dine lister og telefonnumre importeres og eksporteres nemt til og fra Excel. Har du alle dine kunder, medarbejdere, brugere etc. registreret i et andet system, så kan du nemt flytte dem ind i inMobile fra Excel.